• Toegankelijkheid

    Zwembad De Wel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  • Proclaimer

    Zwembad de Wel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden.

  • Privacystatement

    Iedereen heeft recht op privacy. Gemeente Nieuwkoop draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van privacygevoelige gegevens van medewerkers, bezoekers en inwoners.