Huisregels

Van harte welkom in zwembad De Wel.

Wij vinden het belangrijk dat alle gasten op een optimale en prettige wijze gebruik kunnen maken van onze faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels en aandachtspunten opgesteld. Wij vragen u deze te lezen en na te leven.

-------------------------------------------------------------------------------

 • Voor uw en onze veiligheid zijn in dit gebouw op diverse plaatsen beveiligingscamera’s aangebracht.
 • Gebruik voor het opbergen van waardevolle spullen de kluiskastjes. 
 • De Gemeente Nieuwkoop, eigenaar van dit complex, is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel, opgelopen in en om dit gebouw. De Gemeente Nieuwkoop kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Gevonden voorwerpen worden, vanwege ruimte gebrek, maximaal twee maanden bewaard. Daarna worden ze meegegeven aan instanties als het Leger des Heils. Gevonden voorwerpen waarover u contact met ons hebt gehad worden maximaal één week apart gehouden.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in gepaste zwemkleding.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Deze persoon dient gekleed te zijn in badkleding en moet zelf goed kunnen zwemmen.
 • In het diepe bad mag niet worden gezwommen met vleugeltjes of bandjes.
 • In het diepe bad mag alleen gezwommen worden door personen die in het bezit zijn van een zwemdiploma.
 • De zonnebanken zijn alleen te gebruiken door volwassenen.
 • Het is niet toegestaan met straatschoeisel in de zwemzaal en op het “blotevoeten” gedeelte (de grijze vloer) te lopen. Aan de kassa zijn overschoentjes verkrijgbaar.
 • Hardlopen is in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zich, zonder geldige reden, in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 • Glaswerk is in de zwemzaal niet toegestaan.
 • Ons gehele gebouw en het buitenterrein zijn rookvrij.
 • Respecteer bij het maken van foto’s en video’s de privacy van bezoekers en wees terughoudend in het maken van opnames waar bezoekers en personeel herkenbaar op te zien zijn.
 • Men dient zich t.o.v. andere gasten en het personeel correct te gedragen.
 • Aanstootgevend gedrag, ongewenste en/of gewenste intimiteiten alsmede verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 • Bezoekers die zich niet aan de regels houden en na een verzoek dit wel te doen volharden in hun gedrag, kunnen namens de leiding uit het bad verwijderd worden.
 • Bij het plegen van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.
 • Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan kennis te hebben genomen van onze aandachtspunten en huisregels en geeft u aan zich te houden aan deze huisregels.

Nieuwkoop, november 2022.

Heb je gevonden wat je zocht?