Zwembad De Wel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

Iedereen moet de informatie op onze websites gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan de vastgestelde normen.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

dewel.nl is in 2022 onderzocht. Op basis van dit onderzoek is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. De toegankelijkheidsverklaring is opgenomen in het "centrale register van toegankelijkheidsverklaringen".

De status van deze website is:

B- Voldoet gedeeltelijk

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de volledige verklaring lezen in het register.

Status toegankelijkheidslabel van www.dewel.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vind je meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor jou niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via info@dewel.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.