Sinds 2015 geven we les volgens de EasySwim methode. In elke les wordt gedifferentieerd les gegeven. Dat wil zeggen dat alle kinderen binnen de groep worden gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen in eigen tempo en niet afhankelijk zijn van de vorderingen van de andere kinderen. Dit betekent soms dat oefenstof op verschillende niveaus wordt aangeboden binnen de groep. Een deel van de les maken we gebruik van een EasySwim Pro pakje. Ook plankjes, ringen en andere materialen kunnen gebruikt worden. Kijk eens op de site van EasySwim voor meer informatie over deze lesmethode. 

Jouw kind zwemt 1 x per week, gedurende 45 minuten, op een vaste dag en tijdstip en met - zoveel mogelijk - een vaste lesgever. Al onze lesgevers zijn gediplomeerd en worden regelmatig bijgeschoold. De lesgroepen voor A bestaan uit ongeveer 8 kinderen, voor B en C zijn dit er meestal 10. In de zomervakantie zijn er vakantielessen. 

De diploma's waar we voor opleiden zijn de Nationale Zwem-ABC diploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Jouw zoon of dochter krijgt hierdoor een brede opleiding die een goede basis biedt om het hele ABC-traject zonder stagnatie te doorlopen. In de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid (1-1-2018) staat het heel duidelijk omschreven: Zwemdiploma A: leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma B: leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Zwemdiploma C: leert een kind de vaardigheden om op een veilige manier plezier te hebben en je te redden in open water (behalve in de zee). Nu beheerst een kind de vaardigheden voor een zwembad met attracties, maar ook voor open water zoals recreatieplassen, brede sloten en vaarten. Wij adviseren altijd het ABC compleet te maken voor de zwemveiligheid van jouw kind.

Tarieven

Inschrijfgeld: € 34,30 inclusief klantpas.

Leskaart ABC: € 74,10 voor 6 lesweken.

Leskaart Hogere diploma's: € 51,00 voor 6 lesweken.

Diplomazwemmen: € 28,30.

Er wordt gezwommen met een EasySwim Pro drijfpakje. Dit pakje is te koop in De Wel (€ 64,40) en bij https://www.easyswim.com/nl/webshop . 

Tarieven 2024.

Lestijden

We geven zwemles op maandag t/m vrijdag na schooltijd en op zaterdagochtend. Je vindt alle lestijden in het rooster

Inschrijven

Kinderen kunnen in De Wel beginnen met zwemles als ze minimaal 4,5 jaar oud zijn. Inschrijven kan na de derde verjaardag van jouw kind. Inschrijven kan alleen aan de balie van het zwembad. Je kunt het inschrijfformulier thuis invullen en meenemen naar het zwembad. Het inschrijfgeld bedraagt € 34,30 inclusief klantpas (tarief 2024). 

Leskaarten

Op de klantpas die je bij inschrijving heeft ontvangen worden iedere na betaling 6 tot 8 lessen gezet. Dit gebeurt steeds op vaste momenten. De lessen zijn voor een van te voren bepaalde periode geldig. Wij verzoeken je om in geval van afwezigheid van jouw kind dit even door te geven aan de kassa.

Als jouw kind afwezig is door ziekte is de eerste les voor eigen rekening, hierna vindt bij aanschaf van de volgende leskaart een verrekening plaats (alleen als de ziekmelding tijdig is door gegeven). Het is niet mogelijk een gemiste les in te halen. Gemiste lessen om andere redenen worden niet vergoed.

Op feestdagen wordt er geen les gegeven. 

In de zomervakantie worden vakantielessen georganiseerd.

Kledingeisen

Het onderdeel Kleding Zwemmen wordt heel regelmatig geoefend tijdens de zwemlessen in De Wel. Dit onderdeel is zeer belangrijk voor je kind om goed te gaan beheersen. Nabootsing van de werkelijkheid is daarbij van belang. Daarom adviseren wij om kleding aan te geven waarin je kind ook buiten speelt. Een pyjama is geen reële optie, maar een stevige broek en shirt wel. In de veilige omgeving van de zwemles doet je kind namelijk de ervaring op om zich te kunnen redden als het ooit te water zou raken tijdens het spelen. Wil je hier rekening mee houden als je je kind met kleding naar de zwemles laat gaan?

Zodra jouw kind de kledingkaart heeft gekregen, moet het elke les met kleding aan zwemmen. De kledingstukken die de kinderen aan moeten hebben aan het begin van de les en met het diplomazwemmen (A, B, C & Zwemvaardigheiddiploma's) zijn:

  • Een zwembroek of een badpak/bikini
  • Een T shirt met lange mouwen
  • Een lange broek (geen pyjama of legging)      
  • Schoenen (waterschoenen met een harde zool mogen wel, surfschoentjes niet)
  • Voor diploma C geldt het bovenstaande lijstje, maar hier is ook een regenjas vereist.

Proef- en Afzwemmen

Na afloop van elke lesperiode is er diplomazwemmen op zaterdagmiddag. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen gaan daarvoor in de les proefzwemmen. Het proefzwemmen vindt plaats binnen de lesperiode. De kinderen die mogen afzwemmen ontvangen na het proefzwemmen een afzwembriefje, met daarin alle gegevens over het diplomazwemmen.

Foto's maken tijdens de kijkles

Natuurlijk mag je een foto of een filmpje maken van je zwemmende kind tijdens de les. Zorg ervoor dat je de les niet verstoort en denk aan de privacy van de andere zwemmers, het publiek en de lesgevers.

Regels tijdens de zwemlessen

  • Niet met buitenschoenen aan op de grijze en witte vloer lopen a.u.b. Hoesjes voor over de schoenen zijn te koop bij de kassa.
  • Laat de kinderen vooraf even naar de WC gaan. I.v.m. toiletbezoek tijdens de les is een badpak onder het drijfpakje niet handig.

Oefenen in het diepe bad

Alleen kinderen die met zwemles de kledingkaart hebben gekregen, mogen, onder begeleiding van één van de ouders, tijdens het Gezins- en recreatiezwemmen oefenen in het diepe bad. Het is niet de bedoeling dat de kinderen in het diepe bad gaan spelen. Spelen in het diepe bad mag pas als een kind minstens een A diploma bezit.

Veilig en vertrouwd zwemmen met de gedragscode zwembadbranche

Het is belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om hiervoor te zorgen heeft het Nationaal Platform Zwembaden l NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld  voor aanbieders van zwemlessen. De Wel werkt volgens deze gedragscode. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De Gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Heb je gevonden wat je zocht?