Zwembad De Wel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Zwembad De Wel verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.dewel.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@dewel.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is het verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].